saddle tee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saddle tee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saddle tee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saddle tee.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saddle tee

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    giá đỡ chịu tải