saddle reef nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saddle reef nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saddle reef giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saddle reef.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saddle reef

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    mạch hình yên