saddlery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saddlery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saddlery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saddlery.

Từ điển Anh Việt

 • saddlery

  /'sædləri/

  * danh từ

  yên cương (cho ngựa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • saddlery

  workshop where a saddler works

  Similar:

  stable gear: gear for a horse

  Synonyms: tack