saddle bend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saddle bend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saddle bend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saddle bend.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saddle bend

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bản lề nếp lồi