saddlefast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saddlefast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saddlefast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saddlefast.

Từ điển Anh Việt

  • saddlefast

    /'sædlfɑ:st/

    * tính từ

    ngồi vững trên yên