saddle-bow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saddle-bow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saddle-bow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saddle-bow.

Từ điển Anh Việt

  • saddle-bow

    * danh từ

    bộ phận đầu yên ngựa