saddle-pin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saddle-pin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saddle-pin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saddle-pin.

Từ điển Anh Việt

  • saddle-pin

    /'sædlpin/

    * danh từ

    cọc yên