rein orchis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rein orchis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rein orchis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rein orchis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • rein orchis

    Similar:

    rein orchid: any of several American wildflowers with a kidney-shaped lip

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).