red sprites nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

red sprites nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm red sprites giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của red sprites.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • red sprites

    Similar:

    sprites: atmospheric electricity (lasting 10 msec) appearing as globular flashes of red (pink to blood-red) light rising to heights of 60 miles (sometimes seen together with elves)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).