red siskin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

red siskin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm red siskin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của red siskin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • red siskin

    South American species of scarlet finch with black head and wings and tail

    Synonyms: Carduelis cucullata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).