red region nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

red region nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm red region giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của red region.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • red region

    Similar:

    hellfire: a place of eternal fire envisaged as punishment for the damned

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).