pulse weight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulse weight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulse weight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulse weight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pulse weight

  * kỹ thuật

  điện:

  độ lớn của xung

  độ mập của xung

  độ nở của xung