pulse-like nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulse-like nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulse-like giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulse-like.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulse-like

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    dạng xung