pulse packet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulse packet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulse packet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulse packet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulse packet

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bó xung