pulse jet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulse jet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulse jet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulse jet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pulse jet

  * kỹ thuật

  động cơ phản lực

  cơ khí & công trình:

  động cơ xung phản lực

  toán & tin:

  không khí xung