pulse spike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulse spike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulse spike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulse spike.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulse spike

    * kỹ thuật

    điện:

    xung nhọn