pulse laser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulse laser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulse laser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulse laser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulse laser

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    laze xung động