pulse-jet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulse-jet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulse-jet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulse-jet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pulse-jet

    * kỹ thuật

    máy bay phản lực