poison gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poison gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poison gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poison gas.

Từ điển Anh Việt

 • poison gas

  /'pɔizn'gæs/

  * danh từ

  hơi độc, khí độc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • poison gas

  * kỹ thuật

  khí độc

  xây dựng:

  hơi độc

  hóa học & vật liệu:

  khí làm nghẹt thở

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • poison gas

  a gas that is poisonous to breath or contact; used in chemical warfare