poison distribution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poison distribution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poison distribution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poison distribution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • poison distribution

  * kinh tế

  phân phối poisson

  * kỹ thuật

  y học:

  phân bố chất độc