poison-pen letter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poison-pen letter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poison-pen letter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poison-pen letter.

Từ điển Anh Việt

  • poison-pen letter

    * danh từ

    bức thư nặc danh (đe doạ, làm nhục người nhận)