poison bush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poison bush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poison bush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poison bush.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • poison bush

    any of various Australian evergreen shrubs of the genus Gastrolobium having whorled compound leaves poisonous to livestock and showy yellow to deep reddish-orange flowers followed by two-seeded pods

    Synonyms: poison pea, gastrolobium

    Similar:

    darling pea: either of two Australian plants of the genus Swainsona that are poisonous to sheep

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).