poison camas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poison camas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poison camas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poison camas.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • poison camas

    a common perennial death camas; Tennessee to Kansas to Texas

    Synonyms: Zigadenus nuttalli

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).