paste special nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paste special nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paste special giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paste special.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paste special

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  dán đặc biệt

  xây dựng:

  phết dán đặc biệt