paste-like nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paste-like nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paste-like giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paste-like.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paste-like

    * kinh tế

    tạo thành bột nhão