paste passage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paste passage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paste passage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paste passage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paste passage

    * kỹ thuật

    bột nhão

    vữa