pastel tone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pastel tone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pastel tone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pastel tone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pastel tone

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    màu của phấn vẽ