paste name nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paste name nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paste name giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paste name.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paste name

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  phết dán tên

  toán & tin:

  tên dán