paste picture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paste picture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paste picture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paste picture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paste picture

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phết dán hình