paste color nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paste color nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paste color giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paste color.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paste color

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    màu bột nhão