passive threat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passive threat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passive threat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passive threat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passive threat

    * kỹ thuật

    luồng thụ động