passive method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passive method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passive method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passive method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passive method

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phương pháp bị động