passive element nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passive element nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passive element giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passive element.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • passive element

  * kỹ thuật

  ăng ten tạp

  bộ phản xạ tạp

  chấn tử tạp

  chấn tử thụ động

  phần tử thụ động

  toán & tin:

  phần tử bị động