passive antenna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passive antenna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passive antenna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passive antenna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passive antenna

    * kỹ thuật

    ăng ten thụ động