passive pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passive pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passive pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passive pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passive pressure

    * kỹ thuật

    áp lực bị động