passive loan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passive loan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passive loan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passive loan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passive loan

    * kinh tế

    khoản cho vay không lãi