passive exercise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passive exercise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passive exercise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passive exercise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passive exercise

    * kỹ thuật

    y học:

    luyện tập thụ động