passive network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passive network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passive network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passive network.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • passive network

  * kỹ thuật

  mạng thụ động

  điện:

  lưới điện không nguồn

  lưới điện thụ động

  mạch thụ động

  điện lạnh:

  mạng thụ động (không có nguồn năng lượng)