internal yield pressure strength nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internal yield pressure strength nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internal yield pressure strength giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internal yield pressure strength.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internal yield pressure strength

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    giới hạn độ bền áp suất