internal gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internal gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internal gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internal gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • internal gear

  * kỹ thuật

  bánh khía răng trong

  bánh răng khớp trong

  bánh răng trong

  vòng răng trong