internal model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internal model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internal model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internal model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internal model

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mô hình bên trong