internal gain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internal gain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internal gain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internal gain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • internal gain

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    độ khuếch đại trong