input/output limited nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output limited nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output limited giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output limited.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • input/output limited

  * kỹ thuật

  giới hạn nhập/xuất

  toán & tin:

  giới hạn bởi nhập/xuất

  giới hạn ra/vào