input/output device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • input/output device

  * kỹ thuật

  thiết bị vào/ra

  toán & tin:

  thiết bị nhập/xuất

  thiết bị ra/vào