input/output (i/o) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output (i/o) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output (i/o) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output (i/o).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • input/output (i/o)

  * kỹ thuật

  vào/ra

  nhập/xuất

  toán & tin:

  đầu vào/đầu ra