input/output file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

input/output file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm input/output file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của input/output file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • input/output file

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tập tin nhập/xuất

  tập tin ra/vào

  tệp nhập/xuất