hypothetic (al) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetic (al) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetic (al) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetic (al).

Từ điển Anh Việt

  • hypothetic (al)

    (logic học) giả thiết, giả định