hypothetical digital reference connection (hdrc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetical digital reference connection (hdrc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetical digital reference connection (hdrc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetical digital reference connection (hdrc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hypothetical digital reference connection (hdrc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    kết nối chuẩn số giả định