hypothetical reference connection (hrx) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetical reference connection (hrx) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetical reference connection (hrx) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetical reference connection (hrx).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hypothetical reference connection (hrx)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    kết nối chuẩn giả định