hypothetic (al) deduction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothetic (al) deduction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothetic (al) deduction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothetic (al) deduction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • hypothetic (al) deduction

    * kỹ thuật

    giả thiết